I huset

Alkoholmisbrug i hjemmet – Hvad er det for en størrelse?

Mange børn i dag oplever alkoholmisbrug i hjemmet. Og hvor enten far elle mor, har fået sådan et stort alkoholproblem, at det til sidst ender med en alkoholafvænning.

Herunder vil jeg prøve at belyse, hvad alkohol er for en størrelse, samt hvad man skal være obs på, for ikke at ende i et alkoholmisbrug.

Hvad er alkoholmisbrug

Der er flere vinkler på dette spørgsmål. Men hvis man tager udgangspunkt i sundhedsstyrelsens anbefalinger. Så må kvinder drikke op til 7 genstande om ugen. Og når vi snakker om mænd, så er det højst 14 genstande (dog højst 5 genstande ved samme lejlighed). Og holder man sig inde for disse anbefalinger, så skulle det være med til, at mindske risikoen for at udvikle alkoholrelaterede sygdomme.

Men helt præcist grænse for, hvornår et forbrug af alkohol, er blevet et misbrug er svært at sige. Men der er nogle punkter, man kan være opmærksomme på (se længere nede). Og opfylder man nogle af disse punkter, er det en god ide at tænkte sig rigtig godt om. Da man så kan være på vej, ud i et dybt alkohol misbrug.

Hvordan starter et alkoholmisbrug

Et alkoholmisbrug kan starte på mange forskellige tidspunkter i livet. For nogens vedkommende er det i de tidlige barndomsår. Og for andre er det godt stykke henne i livet, hvor de bliver udfordret i at kæresten eller konen forlader dem. Eller de mister en de holder rigtig meget af osv. Og så vælger de at tackle problemerne/ sorgen med at drukne sig i alkohol.

Man kan sige at:

  • Hvis man oplever man har trang til alkohol. Og i de tidlige år kan det f.eks. vise sig ved, at man allerede om mandagen glæder sig til det bliver fredag, da man så ved man skal i byen med vennerne og drikke.
  • Til forskel fra sine kammerater eller venner og bekendte. Der kan man se et mønster i, at man har svært ved at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen af alkohol, når man begynder at drikke.
  • Hvis man begynder at opleve abstinenssymptomer. Og hvis man f.eks. vælger at drikke, for at få disse symptomer til at gå væk igen.
  • Skal man drikke mere og mere for at opnå virkning af alkohol. Så skal man passe på, da det kan være vejen til et begynde misbrug.
  • Hvis alkoholen får lov at fylde så meget, at man vælger alkohol frem for arbejde, kone, kæreste eller familie.

Er alkoholmisbrug arveligt

Nogle forskere mener at det er arveligt. Ja de mener at alkoholikere er født med en gengruppe der gør, at de igennem livet har nemmere ved, i forhold til andre, at blive afhængige af alkohol. Og man siger også, at børn der vokser op i hjem hvor alkohol fylder meget. At disse børn har hele 3-4 gange større chance for, at udvikle et alkohol misbrug senere hen i livet. Og fakta viser også, at hele 40% der er i en alkoholbehandling, selv kommer fra hjem hvor der er blevet drukket meget. Også for meget.

Men selv om man er disponibel i forhold til arv og alkohol. Så er det ikke sikkert, man udvikler det til et misbrug. Men der er ingen tvivl om, at er man vokset op under sådanne forhold, hvor alkohol har fyldt meget i hverdagen. Så skal man tænke sig godt om i forhold til, når man senere hen i livet vælger at nyde alkohol. For passer man ikke på, så kan man faktisk på kort tid, ende med at sidde tilbage med et alkohol misbrug, der ikke er helt nemt at komme ud af igen.