På huset

I denne kategori “på huset”. Kan du læse om alt der vedrører selve huset. Og her tænkes der på tages, murene, skorstenen, vinduerne, soklen osv. Ja artikler der omhandler nogle af disse emner, kan du finde skrivelser på herinde i denne kategori.