I husetInde i huset

Typiske skader på vinduer i træ

Kan du heller ikke lukke dine vinduer? Råd, løse hængsler og problemer med at åbne og lukke er blandt de mest udbredte skader på vinduer af træ. Læs med her om skaderne, og hvordan de kan repareres.

De 4 mest udbredte typer af skader

Vinduer af træ rammes oftest af de følgende 4 typer af skader:

  • Råd i glaslister
  • Råd i bundstykket
  • Skævt hængselsblad
  • Løse hjørnebånd

Derudover kan der også forekomme problemer med løse beslag, dårlige tætningslister og låse, som ikke længere fungerer.

Disse skader kan både skyldes almen slitage, manglende vedligeholdelse eller forkert brug og udførelse. Derfor er det en god hovedregel, at jo oftere du vedligeholder dine vinduer og døre, jo mindre er sandsynligheden for at der opstår skader.

Er skaderne alligevel så store, at en udskiftning er nødvendig? Klik videre her og find nogle af de billigste vinduer og døre på markedet.

Råd i glaslister

Der sidder glaslister på alle vinduer, der ikke er kittede. Listerne sidder rundt om ruden udvendigt og holder den på plads. Derudover er særligt bundstykket af vinduet, der er udsat for meget fugt fra regn og sne. Det resulterer i, at der ofte går råd i glaslisterne og bundstykket.

Skift selv glaslisterne på dine vinduer

Her er en liste over, hvordan du kan skifte glaslisterne på dine vinduer selv:

  • Fjern først glaslisten. Her kan du bruge et stemmejern til forsigtigt at lirke søm eller skruer op. Er glaslisten meget rådden, kan den muligvis blot fjernes med hænderne alene.
  • Tag derefter glaslisten med til en tømmerhandel, hvor du kan finde en ny liste, som passer til lige netop dine vinduer. du kan også vælge at skifte glaslisten ud med en alu-liste og på denne måde undgå, at der opstår råd i listen igen i fremtiden.
  • Læg derefter et tætningsbånd mellem glaslisten og ruden.
  • Til sidst skal listen sømmes eller skrues forsigtigt på. Har du valgt en træliste, er det en god idé at give den træbeskyttelse, inden at du sætter den op.

Råd i bundstykket

En anden typisk skade på et trævindue er, at bundstykket rådner. Bundstykket er den del af vinduets karm, der er mest udsat for regnvand, da dråberne løber ned ad ruden og ender ved bunden af vinduet.

Har du ikke tidligere behandlet vinduet ordentligt med træbeskyttelse, vil træet suge fugt. Først vil der gå råd i bundstykket, som med tiden vil sprede sig til resten af karmen og rammen på vinduet.

Udbedring af skaden

I langt de fleste tilfælde kan bundstykket repareres ved at udskifte det med et nyt. Her er det en god idé altid at benytte sig af træ i en god kvalitet, da det er mere modstandsdygtigt.

At udskifte et bundstykke kan kræve en stor del håndværk. Derfor bør du kontakte en professionel snedker eller tømrer til arbejdet, hvis du ikke selv er den store gør-det-selv type.

Skævt hængselsblad

Et hængselsblad er den del, som gør, at vinduet kan åbne og lukke. Bladet kan over tid blive skubbet skæve, hvilket oftest sker, hvis de er blevet rustne. Hængselsbladene kan i visse tilfælde være så medtaget, at de vrider sig fra hinanden og bøjer, når vinduet forsøges åbnet.

Står du med en sådan skade på dine vinduer, skal de skæve hængselsblade udskiftes, og der skal derefter bores nyt træ ned i de eksisterende skruehuller.

Løse hjørnebånd

Hjørnebåndene er det beslag, der sidder i hjørnerne af vinduesrammen på ældre trævinduer. De holder selve vinduesrammen på plads og sikrer, at vinduet ikke vrider sig ved vindstød.

Glemmer du at vedligeholde hjørnebåndene i dine trævinduer, kan de løsne sig. Alt afhængigt af hvor god tilstand træet er i, bør du skrue hjørnebåndene af og skrabe eller vaske begge dele rene, inden du skruer dem fast igen.